Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi; sağlıklı bir birey olma yolunda atılan bir büyüme sürecidir. Bu bağlamda psikoterapist  ve danışan var olan problemleri terapötik çerçevede konuşmalarla çözümler.

Terapinin asıl amacı kişinin var olan problemlerinin kaynaklarını beraber keşfederek çözümlenmesini sağlamaktır.

Süreç boyunca terapist bireylere ruhsal ve mental anlamda destek verir.

Terapi aynı zamanda;

-bireyin sahip olduğu varsayımları ve inançları gözden geçirmeyi,

-bireyin hayatında zorlandığı noktaları anlayabilmesini, 

-gerçekliği değerlendirme yetisini artırmayı,

-kaygı verici deneyimlerle yüzleşmesine yardımcı olmayı, 

-kişinin kendiyle yaptığı olumsuz konuşmalarda değişiklikler yaratmayı,
-yeni ve daha uyum sağlayıcı bir hayat hikayesi geliştirmeyi,

-kendi yolunu bulmasını,

-belirli düğümleri çözmesini,

-duygusal ihtiyaçlarını fark etmesini,

-farkındalığını artırmasını,

-hayatında kendisi için alacağı kararlardaki cesaretini toparlamasını,

-her türlü duyguya izin verebilmesini,

-duygusal becerilerini güçlendirmesini 

hedefleyen kişisel bir deneyim oluşturmaya çalışır. 

Psikoterapist, danışana neler yapması/ yapmaması gerektiğini anlatmaz, ancak danışanın kendi bulabilmesi için ona destek olur; yol arkadaşı olur. Bu nedenle de terapist-danışan ilişkisi terapinin verimliliği açısından oldukça önemlidir. 

Terapi sürecinde alınan kararlar ve uygulanacak teknikler bireyden onay alınarak uygulanır. Bireye uygun gelmeyen herhangi bir tekniğin uygulanması terapiden alınan verimliliği etkileyebilir.

Süreç içerisinde terapistin olduğu kadar danışanın da sorumlulukları vardır. Terapistler zaman zaman birtakım ödevler verebilir veya egzersizler önerebilir. Bunların gerçekleştirilmesi kişinin terapi sürecinde kendini tanıması, geliştirmesi, ileride kendi kendine yetebilmesi, zorlandığı anlarda neye ihtiyacı olduğunu öğrenmesi ve yeni beceriler edinmesi açısından önemlidir. 

Her birey farklıdır; her bireyin hikayesi farklıdır. Bu nedenle genel hatlarıyla tüm terapilerde benzer yaklaşımlar uygulansa dahi her bireyin terapisi kendine özel ve biricik olacaktır. Terapi süresi, uygulanan teknikler, verilen egzersizler ve alınan sonuçlar tamamen bireyden bireye farklılık gösterir. 

 

Bireysel Terapide Kullandığı Yönelimler

-Bilişsel Davranışçı Terapi (Yüksek Lisans sırasında Utrecht Üniversitesi'nde uzmanlaşmıştır).
-Şema Terapi (Amsterdam Üniversitesi'nde staj gerçekleştrimiş ve ISST Onaylı Teorik Eğitim almıştır).
-Mindfulness (Utrecht Üniversitesi'nde aldığı çeşitli dersler ve eğitimler ile uzmanlaşmıştır).
-Özşefkatli Farkındalık (Dr. Kristen Neff ve Dr. Chrsitopher Germer'dan eğitim alarak, psikoterapide destekleyici unsur olarak kullanma yetkisine sahiptir).

Dizüstü ve Günlüğü Topview
 

Çalıştığı Alanlar

Depresyon

Tükenmişlik Sendromu
Kaygı Bozuklukları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Sınav Kaygısı

Takıntılar
Panik Atak
Travma Sonrası Stres Bozuklukları

Yas Süreci

Uyum Problemleri (Göç, önemli bir değişiklik vb.)

Kişilik Bozuklukları
Fobiler

Sosyal Fobi, Sosyal Anksiyete
Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Beden Algısı Bozuklukları
Uyku Bozuklukları

Duygudurum Bozuklukları

Duygu Düzenleme
Öfke ve Stres Yönetimi
İletişim Problemleri
İlişki Problemleri

Ametist